Otel Ekle

Erdek Otelleri ve Ocaklar Otelleri

Otel Ekle
Konaklama Tesislerinde Covid-19 Yönetim Kılavuzu

Bugünden itibaren her gün konaklama tesisleri için hazırlanan Covid-19 yönetim kılavuzunu bölüm bölüm sizler için yayınlayacağız. Bu yazı dizimizi hem konaklama tesis işletmeci ve çalışanlarının, hemde misafirlerin takip edip, kurallara uymalarını diliyoruz.

Konaklama işletmeleri, kendi aralarında ve çalışanlarla etkileşime giren çok sayıda insanın ziyaret ettiği ortamlardır. İnsanları hasta edebilme yeteneğine sahip pek çok hastalık yapıcı etken olmasına rağmen, özellikle bakteri ve virüsler, hızla salgın şeklinde yayılan bulaşıcı hastalıklara neden olurlar. Salgın durumunda ağır vakalarda ölüme yol açabilirler. Bu hastalık yapıcı etkenler, bir enfeksiyon kaynağından (örneğin hasta bir kişiden, yüzeylerden vb.) çeşitli bulaşma yolları ile yayılabilir.
Yayınlamaya başladığımız ‘’Covid-19 Yönetim kılavuzu’’ ISIS-Türkiye şirketinin tüm sektörel tecrübeleri ve katkıda bulunanlar listesinde isimleri yazılı tüm sektör paydaşlarının uzman görüşleri sayesinde oluşturulmuştur. Her birine çok teşekkür ederiz. Umarız ki, hepimizin ortak çabasıyla oluşturulmuş bu kılavuz, turizm sektörünün yeniden yapılanması sürecine katkıda bulunur.
Corona virüs küresel salgını sonrası dünya, artık eski dünya olmayacaktır. Turizm sektörü de eski yapılanmasını değiştirmek ve dönüşmek durumundadır. Bu dönüşümü hızla gerçekleştiren ülkeler, rekabette öne çıkacak, krizi fırsata dönüştüreceklerdir. Artık eski ‘’normallerimiz’’ olmayacak, yeni ‘’normallerimiz’’ oluşacaktır. Ortaya çıkan sıra dışı soruna çözüm üreterek dönüşme çabalarımızı, Türkiye turizminde yaşanan sorunların çözümü için bir fırsat olarak görüyoruz.
Corona virüs küresel salgını sonrası dönüşümün rekabet ortamı nedeniyle turizm yatırımcısının kendi tercihi ile oluşması zor olacağından, bakanlığımızın yapacağı yönetmelik değişiklikleri ile sektörü bu dönüşüme yönlendirmesinin ülkemiz turizmi için faydalı olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizin bir paradigma değişikliğine ihtiyacı vardır.
Son olarak; bu kılavuzun hazırlanması, yazılması, derlenmesi sırasında ayrıca yoğun emek ve zaman harcayan Behiye KARA, Emel MUTLU, Fikret DELİ, İlknur GÜÇLÜTÜRK ÇÖPELLİ, İpek KEPECİ, Mehmet Ö. ÇAKIR, Özgür GÜL ve Sinem KAHRAMAN ’a teşekkür ederiz.
Dr. M. Recai YILMAZ
ISIS-Türkiye
01 Mayıs 2020

Salgın hastalıklarının toplum düzeyindeki etkisi, virüsün bulaştırıcılığına, hastalık oluşturma yeteneğine (virülansına), toplumdaki bireylerin bağışıklık durumuna, bireyler arası temas ve toplumlar arası ulaşım özelliklerine, risk faktörlerinin varlığına, sunulan sağlık hizmetlerine ve iklime bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
Salgın hastalıklar, devlet ve toplum için yaşamsal öneme sahip faaliyetleri ve toplum yaşamındaki olağan akışı etkilemektedir. Buna bağlı olarak zorluklara ve ekonomik kayıplara neden olabilmektedir.
Aşının henüz bulunmadığı dönemde, enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemlerini uygulayarak, enfeksiyonun toplumda yayılmasını azaltmak ve böylece salgın hastalığın erken dönemlerinde enfekte olacak kişi sayısını ve salgın hastalık nedeniyle ortaya çıkacak vakaları azaltmak mümkündür. Buradan hareketle Covid-19 salgınında konaklama işletmeleri bağlamında alınacak önlemlerde:
1- Zaman ve mekân kontrolünün sağlanması,

2- El ile temas eden yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu, iki ana temel konudur.

Zaman ve Mekân Kontrolü


Covid-19 ile mücadelenin ana konusu zamanın ve mekânın kontrolünün sağlanması ile olacaktır.
Virüs ile mücadele bilim kurulu tarafından açıklanan, temaslı ve yakın temaslı vaka tanımlarında kullanılan 1,5 m. mesafe ve aynı ortamda 15 dk. bulunma algoritmasını konaklama tesislerine uyarlamak mümkündür. Bu açıdan tesis içi bütün alanlarda misafir ve çalışan arası 1,5 m. mesafe aralığının sağlanması önemlidir.
Bununla beraber, misafir ve çalışanların mecburen bir araya geldiği operasyon faaliyetlerini, mümkün olduğunca 15 dk. içerisinde bitirmeye çalışmak gerekir. Örneğin; işletmeler; misafir giriş işlemleri (checkin) sırasında, misafirleri güvenli mesafe sağlayacak şekilde bekleterek, check-in işlemlerini her bir parti misafir için maksimum 15 dk. içerisinde bitirmeyi planlanmalıdır.

Temizlik ve Dezenfeksiyon
Covid-19; temas sonrasında ellerin; ağız, burun veya göz mukozasına götürülmesi ve temas etmesi ile bulaşmaktadır. Bu sebeple doğru ve etkin bir temizlik ve dezenfeksiyon planı ile kontrol sağlamak mümkün olacaktır.
Bu iki temel konuyu baz alınarak işletmelerin öncelikli yapması gereken nokta; krizi yönetebilmek için ekipler oluşturmak ve yönetsel/ operasyonel süreçlerde alınacak aksiyonları belirlemek olacaktır.
8
İşletmelerin uygulaması gereken misafir güvenliği, gıda ve su güvenliği, toplum sağlığı ve hijyen, çevre güvenliği ve atık yönetimi, iş sağlığı güvenliği gibi konulara ek olarak, kılavuz içerisinde COVID-19 temelinde alınması tavsiye edilen aksiyonlar belirtilmiştir.

bölüm -2 okumaya devam

3 Mayıs 2020 1185 okunma
admin

Bu yazarın açıklaması maalesef yok.

YORUMLAR